Available courses

Welkom bij de training voor migrant gerelateerde onderwijzers! 

Deze training is ontwikkeld in verband met de uitvoering van het Erasmus+ KA2-project ‘‘Supporting the Professional Development of Migrant-related Educators-SUMIGRE’’ (2017-1-TR01-KA204-045573). Deze training is ontwikkeld om een goede ondersteuning te bieden aan degenen die met migranten werken. Wij hopen dat na afloop van de 30 uur durende cursus, migrant gerelateerde leerkrachten nieuwe vaardigheden en competenties verwerven voor hun werk.


Добре дошли в обучението, което подпомага работата с мигранти!

Програмата на обучението беше разработена във връзка с осъществяването на партньорски проект по програма Еразъм+ КА2 Обучение за възрастни стратегическо партньорство „Подкрепа в професионалното развитие на специалисти, работещи с мигранти - SUMIGRE’’( 2017-1-TR01-KA204-045573). Този курс за обучение е подготвен за осигуряване на солидна подкрепа и цялостно обучение на преподаватели, работещи с мигранти. При завършването на 30-часовия курс се надяваме обучителите на мигранти да се справят по-добре с разнообразието в тяхната работна среда, като се адаптират към индивидуалните потребности на целевата група и придобиват нови умения и компетенции.
SUMIGRE : Göçmenlerle Çalışan Eğitimcilerin Eğitimi Programı ‘na hoş geldiniz! Bu eğitim programı , bir Erasmus + KA2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesi olan “Göçmenlerle Çalışan Eğitimcilerin Mesleki Gelişimini Destekleme (SUMIGRE)’’ (2017-1-TR01-KA204-045573) kapsamında geliştirilmiştir. Bu eğitim programı, göçmenlerle çalışan eğitimcilere doğru materyal desteği ve kapsamlı bir eğitim sağlamak için hazırlanmıştır.Birçok eğitimci, farklı kültürel ve dilsel geçmişten gelen  göçmenlerle olan ilişkilerinde kendilerini 'hazırlıksız' hissettiklerini itiraf etmektedir. Bu eğitim, eğitimcilerin güçlü ve zayıf yönlerini, mevcut becerilerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemelerine yardımcı olacaktır. Kurs tamamlandığında, göçmenlerle çalışan eğitimcilerin, çalışmalarını, öğrencilerinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına adapte ederek ve yeni beceriler , yeterlilikler kazanarak iş yerlerinde kültürel çeşitliliği daha iyi yönetme kabiliyeti kazanmaları beklenmektedir.

Welcome to the Migrant-related Educators' Training ! 

This training curriculum was developed in relation to the implementation of the  Erasmus+ KA2  Adult Education  Strategic Partnership  project  ‘‘Supporting the Professional Development of Migrant-related Educators-SUMIGRE’’(2017-1-TR01-KA204-045573).This training course has been prepared to provide sound material support and comprehensive training  to educators  working with migrants. On the completion of the 30-hour course, it is hoped that  migrant-related educators will be empowered  to manage diversity better in their work place by adapting their work to individual learning needs and  by acquiring new skills and competences.